Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

 

Ubezpieczenie OC - najtańsza oferta dla młodych kierowców

U nas znajdziesz najtańsza polisę OC

Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna, która jest równowartością w złotych:

5 000 000 EUR na każdego poszkodowanego

w przypadku szkód wyrządzonych osobom, w odniesieniu do jednego zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem; bez względu na liczbę poszkodowanych.

1 000 000 EUR w przypadku uszkodzenia mienia

w przypadku uszkodzenia mienia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, które objęte jest ubezpieczeniem; bez względu na liczbę poszkodowanych.              

Za niespełnienie obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC stosowane
są kary wnoszone na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przygotujemy Państwu kalkulację składki w 27 Towarzystwach Ubezpieczeń i dokonamy porównania ofert.

U nas zawsze zakupią Państwo najtańszą polisę OC dla swojego samochodu!

Zapraszamy do naszych biur w celu przygotowania ofert ubezpieczenia.

Call Now Button

Szanowni Klienci,

Informujemy, że do czasu zniesienia zakazu działalności w galeriach handlowych, nasze biuro pozostanie tymczasowo zamknięte.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

- p. Bożena: 513-666-942
- p. Grażyna: 513-666-869
- p. Alina: 513-666-834
- p. Ola: 513-666-683

Wystawiamy polisy zdalnie.
Zespół Agencji Ubezpieczeniowej HIMALAJE.

Zostaw nam swój numer.
Oddzwonimy do Ciebie!

    Zamknij
    Jesteś zainteresowany ofertą?
    Napisz do nas:

      Zamknij